Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Mieszkaniec Edukacja Szkoły podstawowe

Szkoły podstawowe

Budynki - ozdobnik

Miasto Otwock posiada rozwiniętą sieć placówek oświatowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Należą do nich przedszkola oraz szkoły podstawowe. W Otwocku funkcjonuje 10 publicznych szkół podstawowych, w 5 szkołach w roku szkolnym 2021/2022 zorganizowane były oddziały przedszkolne tzw. „0”, w których dzieci sześcioletnie mogą realizować obowiązkowe wychowanie przedszkolne, a w 2 szkołach oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3-5 lat. Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Szkoła Podstawowa nr 7 są szkołami z oddziałami integracyjnym. Szkoły podstawowe (oprócz szkół specjalnych, integracyjnych) mają określony zasięg terytorialny, a dyrektorzy szkół kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w ich obwodach.


W roku szkolnym 2021/2022 w szkołach podstawowych w 187 oddziałach naukę pobierało 3 743 uczniów. We wszystkich szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock uczniowie mają możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej. W roku szkolnych 2021/22 w szkołach zatrudnionych było 466 nauczycieli.


Budynki szkolne są bezpieczne dla uczniów, Na bieżąco mają miejsce drobne i większe remonty. Klasopracownie są dobrze wyposażone w sprzęt pozyskany z projektów zewnętrznych i finansowania budżetowego. Wszystkie szkoły mają dostęp na swoim terenie do boiska wielofunkcyjnego. Część placówek posiada bieżnię lekkoatletyczną i salę gimnastyczną /poza SP9/. W roku 2020/21 zainwestowano w sprzęt sportowy do realizacji zajęć wychowania fizycznego. Polepsza się także infrastruktura teleinformatyczna niezbędna do funkcjonowania dzisiejszej szkoły.


Główne inwestycje

W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku, ul. Andriollego 76 na parterze w skrzydle B zostały zaadaptowane pomieszczenia na oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3-6 lat. Dzięki temu Miasto Otwock było w stanie zapewnić miejsca wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom biorącym udział w rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020.


Dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych w ostatnich latach został zrealizowany projekt termomodernizacji otwockich placówek oświatowych. Szkoły zyskały nową estetyczną elewację, zostały docieplone, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz oświetlenie LED. Termomodernizacją zostało objętych sześć szkół podstawowych: szkoła podstawowa nr 2, szkoła podstawowa nr 4, szkoła podstawowa nr 6, szkoła podstawowa nr 7, szkoła podstawowa nr 9, szkoła podstawowa nr 12. W szkołach podstawowych nr 2 i nr 6 wykonano przyłącza gazowe.


Flagowym projektem inwestycyjnym Miasta była budowa szkoły podstawowej nr 8 . Nowy budynek powstał w niewiele ponad rok. Oprócz nowoczesnych sal lekcyjnych i pracowni znajdują się w nim dwa oddziały przedszkolne, stołówka, świetlica, przestronne korytarze oraz winda. Elewacja budynku i wykończenia nawiązują do stylu świdermajer. Drewniane akcenty są też widoczne w środku, co sprawia, że cały obiekt jest spójny i nowoczesny. Realizacja tej największej od kilkunastu lat inwestycji oświatowej w Otwocku była możliwa dzięki pozyskanemu przez Miasto Otwock dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości ok. 16,3 mln zł (w tym budowa siedziby szkoły, boisk, wyposażenia oraz modernizacji sali gimnastycznej). Nowy budynek oraz boiska są do dyspozycji uczniów od 1 września 2022 r.


Na początku czerwca 2022 r szkoły otrzymały z budżetu miasta ponad 201 231,00 zł na zakup nowego sprzętu sportowego. Prezydent miasta Jarosław Margielski i przedstawiciele rady miasta przekazali dyrektorom i nauczycielom wychowania fizycznego z otwockich podstawówek vouchery na zakup sprzętu, który został zakupiony w czasie wakacji. Na liście zakupów znalazły się m. in. piłki, siatki, płotki i stroje sportowe.


Pozostałe większe inwestycje przeprowadzone w ostatnich latach w otwockich szkołach podstawowych:


Rok 2019


Rok 2020


Rok 2021


Edukacja uczniów z Ukrainy

W związku z napływem uchodźców z Ukrainy do Polski, w tym również do Otwocka, prezydent Jarosław Margielski podjął w 2022 r. decyzję o utworzeniu oddziałów przygotowawczych dla dzieci z Ukrainy w szkole podstawowej nr 9 przy ul. Narutowicza 275 w Otwocku. W placówce utworzono trzy oddziały przygotowawcze dla uczniów klas I – VIII, gdzie dopuszczono organizację nauczania w klasach łączonych odpowiednio dla klas: 1/ I – III szkoły podstawowej; 2/ IV – VI szkoły podstawowej; 3/ VII – VIII szkoły podstawowej.


Programy finansowane zewnętrznie

W otwockich szkołach podstawowych z powodzeniem realizowane są programy dofinansowane ze środków zewnętrznych. W roku szkolnym 2021/22 były to: