Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Mieszkaniec Seniorzy

Seniorzy

Budynki - ozdobnik

Seniorzy stanowią coraz większą część naszego społeczeństwa. Obecnie prawie 20% mieszkańców Polski to osoby w wieku 65 lat lub więcej (GUS, stan na 31.12.2020 r.). Zgodnie z prognozami demograficznymi ten odsetek będzie rósł, osiągając 25% w 2030 roku i ponad 30% (niemal 1/3 populacji) w roku 2050. Już dziś obserwujemy dynamiczny przyrost liczby osób starszych w strukturze społecznej.


„By zrozumieć skalę wyzwań, warto podkreślić, że mówiąc o osobach starszych, mówimy o ludziach z więcej niż jednego pokolenia. W wieku senioralnym znajdują się zarówno osoby u progu starości, jak i te w wieku podeszłym. Demografowie, a zwłaszcza gerontolodzy szczególną uwagę zwracają na dynamikę wzrostu liczby osób w późniejszych fazach starości, za których umowną cezurę możemy przyjąć wiek 80+. Starzenie się (także) polskiego społeczeństwa to nie tylko efekt wydłużania się przeciętnej długości życia w związku z postępami w medycynie czy zmianami warunków życia i pracy. To także efekt procesów historycznych, uruchomionych w przeszłości, jak też przemian kulturowych zachodzących na naszych oczach. Przykładowo na rychły wzrost liczby i odsetka osób w wieku 65+, a za parę lat 80+, wpływ ma także wejście w wiek starości, a następnie jej kolejne fazy pokolenia powojennego wyżu”.


Mając na uwadze dynamikę przemian struktury społecznej, Miasto Otwock realizuje liczne działania na rzecz miejskich seniorów, kładąc nacisk na działalność edukacyjną, integrację oraz aktywizację osób starszych w celu poprawy jakości życia oraz zwiększenia ich uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.


Na terenie miasta działa kilka Klubów Seniora, niezwykle prężnie rozwija się Uniwersytet Trzeciego Wieku, osoby starsze są wspierane przez instytucje pomocowe i kombatanckie, a Miejska Rada Seniorów aktywnie angażuje się w poszukiwanie rozwiązywań, mających na celu najbardziej adekwatne odpowiedzi na potrzeby otwockich mieszkańców w jesieni życia.

Przydatne linki:


senior.gov.pl

seniorzywakcji.pl

caritas.pl

seniorzy.pl