Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Miasto Rada Miasta Otwocka Sesje Rady Miasta Otwocka

Sesje Rady Miasta Otwocka

Budynki - ozdobnik
Na podstawie § 7 ust. 1 i ust. 3 Statutu Miasta Otwocka oraz w oparciu o zapis art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), zostaje zwołana XCIII Sesja Rady Miasta Otwocka
w miejscu: Aula Urzędu Miasta Otwocka, budynek A przy ul. Armii Krajowej 5
w terminie: 19 grudnia 2023 roku (wtorek) o godz. 16:00.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Otwocka na 2024 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2024-2041.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2023 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXXVI/799/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2023-2041.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na czas określony.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Otwocka na czas określony.
 10. Sprawozdanie z prac komisji Rady.
 11. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Zapraszamy do śledzenia relacji online

Pliki do pobrania

Plik: Rada Miasta Patrycja, Rozmiar: 12.34kBPobierzPlik: pkt 2, Rozmiar: 11.34kBPobierz
Archiwalne informacje o sesjach Rady Miasta Otwocka: www.bip.otwock.pl