Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Mieszkaniec Edukacja Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr 9

Szkoła Podstawowa nr 9

Budynki - ozdobnik

im. Jana Pawła II

Adres: ul. Narutowicza 275, 05-400 Otwock ul. Narutowicza 275, 05-400 Otwock
Numer telefonu: tel. 22 779 35 33 tel. 22 779 35 33
E-mail: e-mail: sp9@oswiata-otwock.pl e-mail: sp9@oswiata-otwock.pl

www.sp9otwock.edupage.org

p.o. dyrektora szkoły: Regina Kwaśniewska