Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Mieszkaniec Edukacja Żłobek i przedszkola Przedszkole Miejskie nr 15

Przedszkole Miejskie nr 15

Budynki - ozdobnik
Adres: ul. Majowa 44, 05-402 Otwock ul. Majowa 44, 05-402 Otwock
Numer telefonu: tel. 22 779 40 78 tel. 22 779 40 78
E-mail: e-mail: p15@oswiata-otwock.pl e-mail: p15@oswiata-otwock.pl

www.p15.przedszkola.net.pl

Dyrektor: Barbara Gniadek

Przedszkole nr 15 w Otwocku rozpoczęło swoją działalność w 1977 roku. Organem prowadzącym przedszkole jest gmina Otwock. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Dyrektorem przedszkola jest Barbara Gniadek. Budynek przedszkola znajduje się na dużej zalesionej działce (5300m2 ), w centrum jednej z dzielnic Otwocka - Świdrze. Posiada duży plac zabaw z wydzieloną częścią dla dzieci młodszych i starszych.

Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Sale zabaw są: wielofunkcyjne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym; dobrze wyposażone i estetyczne. Przedszkole dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych. W przedszkolu jest 5 grup, każda grupa ma swoją salę zajęć z przyległą do niej łazienką i szatnią dla dzieci.

W przedszkolu zatrudnionych jest 10 nauczycielek i logopeda. Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i stale doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w warsztatach i kursach. W swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycielki wykorzystują nowoczesne programy i metody pracy uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci, stwarzają dzieciom atmosferę pełną ciepła, spokoju, radości i akceptacji.

    Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka.
    Janusz Korczak


Czas pracy przedszkola

Przedszkole czynne jest w godzinach od 7:00 do 17:00 przez cały rok z przerwą wakacyjną ustaloną przez organ prowadzący przedszkole.
Podstawa programowa realizowana jest od 8:00 do 13:00.

Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.