Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Mieszkaniec Programy społeczne Otwocka Rodzina N+

Otwocka Rodzina N+

Budynki - ozdobnik

Od dnia 26 lutego 2020 r. weszło w życie zarządzenie nr 50/2020 Prezydenta Miasta Otwocka, wydane na podstawie Uchwały Rady Miasta Otwocka nr LXIII/499/18 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Programu Rodzina N+ na terenie Miasta Otwocka.


Program dedykowany jest rodzinom z niepełnosprawnym dzieckiem zamieszkałym na terenie Miasta Otwocka oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego, w której znajduje się co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne – dotyczy to jedynie placówek mieszczących się na terenie Miasta Otwock.


Program Rodzina N+ jako element polityki społecznej realizowanej przez
Miasto ma na celu wspieranie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, w tym:

1. Wsparcie rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem poprzez poprawę ich warunków życia;

2. Stymulowanie poprawy zdrowia oraz sprawności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;

3. Wyrównanie szans dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;

4. Poprawienie dostępu do edukacji, sportu, dóbr kulturalnych i usług świadczonych przez Miasto;

5. Urozmaicenie możliwości spędzania aktywnie wolnego czasu rodziców z dziećmi.


Do korzystania z programu uprawnione są rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem zamieszkałe na terenie Miasta. Wyłączeniu z programu podlegają rodziny, w których dziecko niepełnosprawne:

1. Przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (domu pomocy opiekuńczo - wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie).
2. Pozostaje w związku małżeńskim.


Posiadanie karty Rodzina N+ uprawnia m. in. do:

1. Obniżonych opłat w przedszkolach miejskich za 1 godzinę niewchodzącą w wymiar godzin bezpłatnych w wysokości 0 zł.

2. Obniżonych opłat z tytułu uczęszczania dziecka z Rodziny N+ do Żłobka Miejskiego w wysokości 0 zł.

3. Obniżonych opłat za żywienie, w tym za obiady w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach i w żłobku miejskim, nieprzewyższających kwoty 1 zł w wymiarze miesięcznym.

 

Posiadacze Kart Rodzina N+ są uprawnieni do zniżek, ulg i preferencji udzielanych przez placówki i podmioty posiadające specjalne oznaczenie graficzne z napisem „tu honorujemy otwocką kartę Rodzina N+”.

By móc skorzystać z Programu Rodzina N+ należy złożyć wniosek w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Otwocka - ul. Armii Krajowej 5, bud. "B" na parterze.

Pliki do pobrania

Plik: Wniosek o wydanie karty Rodzina N+, Rozmiar: 102.13kBPobierzPlik: Wniosek o wydanie duplikatu karty Rodzina N+, Rozmiar: 77.13kBPobierzPlik: Zarządzenie, Rozmiar: 1.43MBPobierzPlik: Uchwała, Rozmiar: 321.77kBPobierz