Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Urząd Dofinansowania zewnętrzne 2021 rok

2021 rok

Budynki - ozdobnik

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania: 36 427 632 PLN

- inwestycja wykonana,
- inwestycja w trakcie realizacji,
- inwestycja zaplanowana

L.p. Projekt Źródło dofinansowania Kwota dofinansowania [%] Wartość dofinansowania Stopień realizacji
1 Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 [więcej] logo MALUCH plus 7 680,00 PLN X
2 Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - modułu 2 [więcej] logo MALUCH plus 8 640,00 PLN X
3 Przebudowa dróg gminnych w Otwocku – Etap V: przebudowa ulicy Pułaskiego na odcinku od ulicy Andriollego do ulicy Poniatowskiego [więcej] logo RFRD 920 377,74 PLN 70%
4 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (na wysokości nr 54) na drodze nr 270602 W [więcej] logo RFRD 135 000,00 PLN 80%
5 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Otwocku, na ul. Andriollego Michała Elwiro (przy skrzyżowaniu z ulicą Johna Lennona) na drodze nr 270602 W [więcej] logo RFRD 135 000,00 PLN 80%
6 Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock [więcej] logo RFIL 4 000 000,00 PLN X
7 Budowa CENTRUM SPORTU na terenie gminy Otwock jako „Wielofunkcyjnego kompleksu sportowo rekreacyjnego obejmującego budynek hali sportowo-widowiskowej, budynek krytego basenu wraz z zapleczem techniczno-socjalnym, rekreacyjno-treningowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą [więcej] logo RFIL 4 000 000,00 PLN X
8 Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu [więcej] logo RFIL 3 000 000,00 PLN X
9 Zagospodarowanie zielenią otoczenia ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock – Fromczyn w Otwocku [więcej] logo WOFS 50 000,00 PLN X
10 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka – IX ETAP [więcej] logo WOFS 30 000,00 PLN X
11 Przystąpienie do Programu Czyste Powietrze [więcej] logo WOFS 30 000,00 PLN X
12 Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych [więcej] logo mazowsze 200 000,00 PLN X
13 Wspomaganie kontroli palenisk domowych na terenie Miasta Otwocka [więcej] logo mazowsze 20 000,00 PLN X
14 Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD „MALUCH” przy ul. Reymonta w Otwocku (obręb nr 71, działka nr 1/5 oraz 1/31) logo mazowsze 10 000,00 PLN X
15 Budowa CENTRUM SPORTU na terenie gminy Otwock jako „Wielofunkcyjnego kompleksu sportowo rekreacyjnego obejmującego budynek hali sportowo-widowiskowej, budynek krytego basenu wraz z zapleczem techniczno-socjalnym, rekreacyjno-treningowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą [więcej] logo mazowsze 10 000,00 PLN X
16 Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD „MALUCH” przy ul. Żeromskiego w Otwocku (obręb nr 61, działka nr 18) logo mazowsze 10 000,00 PLN X
17 Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD „MALUCH” przy ul. Grunwaldzkiej w Otwocku (obręb nr 61, działka nr 18) logo mazowsze 10 000,00 PLN X
18 Poprawa infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock – Jabłonna logo mazowsze 10 000,00 PLN X
19 Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock [więcej] logo NFOSiGW 11 431 503,00 PLN X
20 Budowa dwóch budynków mieszkalnych położonych w Otwocku przy ulicy Kochanowskiego [więcej] logo BGK 8 170 719,49 PLN X
21 Wymiana nawierzchni na dwóch boiskach należących do kompleksu boisk w ul. Karczewskiej w Otwocku [więcej] logo FRKF 1 261 928,97 PLN X
22 Samorząd PRO FAMILIA 2021 i symboliczny czek w wysokości 50 tys. zł na zadania związane z polityką prorodzinną [więcej] logo ProFamilia 50 000,00 PLN X
23 Wykonanie i montaż na terenie Miasta Otwocka tablic edukacyjnych o tematyce przyrodniczej i historycznej [więcej] logo mazowsze 20 000 PLN X
24 Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości [więcej] logo mazowsze 2 554 510,90 PLN X
25 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andriollego w Otwocku [więcej] logo mazowsze 352 272,00 PLN X