Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Mieszkaniec Edukacja Żłobek i przedszkola Przedszkole Miejskie nr 20

Przedszkole Miejskie nr 20

Budynki - ozdobnik
Adres: ul. Majowa 230, 05-400 Otwock ul. Majowa 230, 05-400 Otwock
Numer telefonu: tel. 22 779 71 68 tel. 22 779 71 68
E-mail: e-mail: p20@oswiata-otwock.pl e-mail: p20@oswiata-otwock.pl

p.o. dyrektora: Iwona Monika Krawczyk

Przedszkole nr 20 w Otwocku usytuowane jest się przy ul. Majowej 230, w którym funkcjonują trzy oddziały. Dyrektorem przedszkola jest Małgorzata Batóg.


Obecnie z przedszkola korzysta 73 dzieci. Zatrudnia ono 6 nauczycieli oraz 8 pracowników administracyjno - obsługowych.


Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe: duże, funkcjonalnie i estetycznie urządzone sale zabaw i zajęć dla dzieci, plac zabaw,,,mini ” pracownię komputerową, galerię prac plastycznych dzieci.


Przedszkole dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych, sprzętem audiowizualnym wykorzystywanym w codziennej pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej. Nasze działania zmierzają w kierunku jej ciągłego wzbogacania i doskonalenia.


Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i ustawicznie doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w warsztatach, kursach, studiach wyższych i studiach podyplomowych. W przedszkolu realizowane są programy własne nauczycieli.


Przedszkole posiada swój plan rozwoju. Bogata jest oferta zajęć dodatkowych. Dzieci mogą korzystać z zajęć jęz. angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami i wadami wymowy, religii.


W trakcie codziennych zajęć rozbudzamy i rozwijamy zainteresowania dzieci plastyką, muzyką, literaturą, teatrem, tańcem, jak również tradycjami naszego regionu.


Przedszkole stara się być otwarte na środowisko, w którym funkcjonuje. Bierzemy udział w przeglądach i konkursach urządzanych przez inne placówki oświatowe.


Przedszkola stara się zaspokajać wszystkie potrzeby dzieci, także i te związane z rozrywką. Organizujemy przedstawienia, koncerty, bale przebierańców, spartakiady sportowe, zabawy andrzejkowe.


Wypracowaliśmy swój własny styl i charakter uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców takich jak: wieczory wigilijne, dzień Babci i dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Festyny Rodzinne.


Od kilku lat tradycją w naszej placówce stało się organizowanie uroczystości i zajęć otwartych dla rodziców z cyklu ,,Powrót do tradycji” oraz warsztatów twórczych z udziałem artystów ludowych.


W przedszkolu działa rada Rodziców, przy współudziale której organizowane są dla dzieci uroczystości, wycieczki, imprezy okolicznościowe, upominki świąteczne. Ambicją naszą jest stałe poprawianie i polepszanie warunków placówki do bezpiecznego i radosnego przebywania w niej dzieci tak, by czuły się tutaj ważne oraz by lubiły "swoje przedszkole". Pragniemy kultywować i wzbogacać nasze tradycje oraz pielęgnować przyjazną atmosferę panującą w przedszkolu.