Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Miasto Rada Miasta Otwocka Komisje Rady Miasta Otwocka

Komisje Rady Miasta Otwocka

Budynki - ozdobnik
Doraźna Komisja ds. Nieruchomości i Przekształceń
Doraźna Komisja Inwentaryzacyjna
Doraźna Komisja Statutowa
Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Komisja Planowania Przestrzennego
Komisja Rewizyjna
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji