Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Mieszkaniec Edukacja Żłobek i przedszkola Przedszkole Miejskie nr 6

Przedszkole Miejskie nr 6

Budynki - ozdobnik
Adres: ul. Kubusia Puchatka 28, Otwock ul. Kubusia Puchatka 28, Otwock
Numer telefonu: tel. 22 779 41 23 tel. 22 779 41 23
E-mail: e-mail: p6@oswiata-otwock.pl e-mail: p6@oswiata-otwock.pl

Dyrektor: mgr Ewa Kucharska

O przedszkolu

Przedszkole nr 6 przy ulicy Kubusia Puchatka 28 w Otwocku położone jest w pięknej, cichej dzielnicy Śródborów u zbiegu ulic Narutowicza i Kubusia Puchatka. Uczęszcza do niego 50 dzieci. Jest przedszkolem dwuoddziałowym.

Zajmuje wolnostojący budynek, w którym dzieci mają do dyspozycji zmodernizowane, przestronne sale zabaw, szatnie, łazienkę. Sale zabaw wyposażone w ciekawe, różnorodne pomoce dydaktyczne sprzyjające aktywności dzieci oraz rozwijaniu ich umiejętności.

Otaczający przedszkole duży, zalesiony plac zabaw jest wyposażony w różnorodny sprzęt terenowy oraz „Miasteczko ruchu drogowego” co sprzyja rozwojowi fizycznemu.

Grono pedagogiczne przedszkola tworzą nauczyciele posiadający odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje.


Historia

Przedszkole nr 6 zostało utworzone 23.03.1948r. Od 01.09.1991r. stanowisko dyrektora przedszkola po przejściu na emeryturę Pani Zofii Owczarek objęła Ewa Kucharska i tę funkcję pełni do dziś. W skład grona pedagogicznego wchodzi sześciu nauczycieli posiadających odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje (4 wychowawców, 1 nauczyciel religii, 1 logopeda).Przedszkole stale jest modernizowane co sprzyja zapewnieniu dobrych warunków pobytu dzieciom i pracy pracownikom.


Dyrektor i nauczyciele opracowują różnorodne programy, w których realizację włączają dzieci, rodziców, środowisko oraz zgłaszają do konkursów odnosząc sukcesy. W roku 2007/2008 program „Moje Miasto Otwock to bezpieczne drogi” zgłoszono do ogólnopolskiego konkursu Inicjatyw Bezpieczne drogi zajmując drugie miejsce w kategorii „Lokalni”. Pozyskało zewnętrzne środki finansowe w kwocie 30 tysięcy złotych, które wykorzystano do stworzenia atrakcyjniejszej bazy wewnątrz przedszkola dla dzieci oraz zorganizowania na terenie ogrodu przedszkolnego „Miasteczka ruchu drogowego” wyposażonego w znaki drogowe, pojazdy, które służą do dnia dzisiejszego, a jednocześnie wyróżniają to przedszkole wśród innych. Innym przykładem może być realizacja opracowanego programu profilaktycznego „Bezpieczny przedszkolak” dzięki któremu przedszkole uzyskało tytuł „Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole 2014r.” oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpieczne Szkoły.


Innym przykładem może być realizacja wieloletniego programu pracy opracowanego przez dyrektor „Bezpieczne, zdrowe, radosne, twórcze dzieciństwo”. Zainicjowanie przez nią i wspólne opracowanie z przewodniczącym Rady Rodziców projektu „Świat bliżej dziecka” zgłoszono do Projektu Otwockiego Budżetu Obywatelskiego oraz zaangażowanie społeczności przedszkolnej, współpracującego Przedszkola nr 10, Szkoły Podstawowej nr 9 pozwoliły na zdobycie popierających projekt dużej ilości podpisów, które sprawiły, że będzie on mógł być realizowany w Projekcie Budżetu Miasta Otwocka na rok 2016. Przedszkole otrzyma kwotę 50 tysięcy złotych, za którą zakupi różnorodne pomoce dydaktyczne, zabawki edukacyjne, przybory gimnastyczne, pojazdy i sprzęt wpływający pozytywnie na rozwój motoryki u dzieci, a także sfinansowany zostanie zakup kostki brukowej.


Dyrektor i nauczyciele aktywnie włączają dzieci do udziału w akcjach np. „Sprzątania świata”, zbiórki surowców wtórnych, dokarmiania ptaków, różnorodnych konkursach plastycznych, muzycznych, krzewiących bezpieczeństwo, przyrodę. Dzieci odnoszą sukcesy zdobywając różnego rodzaju nagrody ( w ciągu ostatnich tylko pięciu lat zajmując: pierwsze miejsce 9 razy, drugie miejsce 8 razy, trzecie miejsce 4 razy, wyróżnienia 6 razy).Od wielu lat przedszkole współpracuje z Komendą Policji, Strażą Pożarną, Mazowieckimi Parkami Krajobrazowymi, Otwockim Centrum Kultury, Przedszkolami, Szkołą Podstawową nr 9.