Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Urząd Dofinansowania zewnętrzne 2020 rok

2020 rok

Budynki - ozdobnik

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania: 30 646 533 PLN

- inwestycja wykonana,
- inwestycja w trakcie realizacji,
- inwestycja zaplanowana

L.p. Projekt Źródło dofinansowania Kwota dofinansowania [%] Wartość dofinansowania Stopień realizacji
1 Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 na realizację zadania w ŻŁOBKU MIEJSKIM, ul. Wronia 7, 05-400 Otwock [więcej] logo MALUCH plus 12 960,00 PLN X
2 Przebudowa dróg gminnych w Otwocku – Etap III. Zadanie obejmujące przebudowę ulic: Jaśminowa, Jagienki i Prusa [więcej] logo RFRD 1 694 773,09 PLN X
3 Przyznane wsparcie wyliczone przez algorytm logo RFIL 4 377 524,00 PLN X
4 Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Mlądzkiej [więcej] logo RFIL 12 000 000,00 PLN X
5 Budowa ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriollego w miejscowości Otwock [więcej] logo RFIL 1 000 000,00 PLN X
6 USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA OTWOCKA –VIII ETAP [więcej] logo WOFS 23 261,00 PLN X
7 Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Mieście Otwock [więcej] logo Oddech mazowsza 183 000,00PLN X
8 DOFINANSOWANIE W FORMIE POŻYCZKI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „SOWA – OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE” – ETAP II. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock [więcej] logo NFOSiGW 8 461 239,00 PLN X
9 Wykonanie Zielonej Galerii Edukacyjnej na terenie Miasta Otwocka [więcej] logo Wzmocnij Otoczenie 20 000,00 PLN X
10 Informatyzacja w UM Otwock [więcej] logo mazowsze 364 480,00 PLN X
11 Zdalna Szkoła [więcej] logo mazowsze 100 000,00 PLN X
12 Zdalna Szkoła + [więcej] logo mazowsze 104 140,00 PLN X
13 NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE NA RZECZ MIASTA SAMOLOTU SZKOLNO-TRENINGOWEGO TS-11 ISKRA (NUMER BOCZNY 1629) [więcej] logo mazowsze - X
14 PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA" – EDYCJA 2020 [więcej] logo mazowsze 58 176,00 PLN X
15 PROGRAM „USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH " – EDYCJA 2020 [więcej] logo mazowsze 291 980,00 PLN X
16 Rewitalizacja Parku Miejskiego, Skweru VII Pułku Łączności i Skweru Lennestadt [więcej] logo NFOSiGW 1 955 000,00 PLN X