Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Miasto Miasta partnerskie Lennestadt (Niemcy)

Lennestadt (Niemcy)

Budynki - ozdobnik

Lokalizacja: Niemcy, Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Arnsberg, w powiecie Olpe
Powierzchnia: 135,1 km²
Liczba ludności: ok. 27 155 osób
Podpisanie karty miast partnerskich: 30 października 1992 roku
www: https://www.lennestadt.de

Ciekawostka: W 1995 roku Rada Miasta Lennestadt uznała Tomasz Morusa za patrona miasta. Od 2001 r. miasto przyznaje Thomas-Morus-Preis obywatelom, którzy w swoich czynach postanowili się kierować przekonaniami sumienia i którzy bez względu na ewentualne osobiste niedogodności poprzez odwagę i postawę moralną stały się w ten sposób przykładami innych i dobra społeczeństwa.

Przydatne zwroty:
„Guten morgen” znaczy „Dzień dobry”
„Auf Wiedersehen” znaczy „Do widzenia”
„Danke” znaczy „Dziękuję”

Historia i pola współpracy


Karta Miast Bliźniaczych, podpisana przez władze Otwocka i niemieckiego Lennestadt blisko 30 lat temu – 30 października 1992 r. to dokument, zobowiązujący obie strony do kontynuowania współpracy w dziedzinach: ekonomicznej, społecznej, kulturalnej i sportowej. Jednak współdziałanie między oboma miastami rozpoczęła się znacznie wcześniej. Zapoczątkowały ją transporty z pomocą humanitarną, jakie w czasie stanu wojennego dla mieszkańców Otwocka organizował Zarząd Kościoła Świętej Agaty z dzielnicy Altenhundem. Inicjatorem kolejnych kontaktów był, działający przy Szkole Podstawowej nr 8, chór „Otwockie Skowronki” oraz drużyna piłki ręcznej ze Szkoły Podstawowej nr 5. Do dziś współpracę ze stroną niemiecką utrzymuje szereg otwockich instytucji, m.in.: ochotnicze straże pożarne z Jabłonny i Wólki Mlądzkiej, Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity”, kluby piłkarskie, plastycy i artyści. Wymianie doświadczeń, prowadzonej na kilkunastu polach działań, towarzyszą także, służące zacieśnieniu wzajemnych stosunków, wizyty przedstawicieli obu samorządów. Na dokumencie stanowiącym podwaliny dla współpracy Lennestadt i Otwocka, oprócz podpisu złożonego przez ówczesnego przewodniczącego Rady Miasta – Jerzego Przeździaka, znalazły się także parafy niemieckiego Przewodniczącego Rady Lennestadt Franza Josefa Kaufmanna, burmistrza Huberta Niesa i prezydenta Antoniego Fedorowicza.

W dniach 30 kwietnia – 4 maja 2019 r. gościliśmy w Otwocku delegację z miasta partnerskiego Lennestadt z Burmistrzem Stefanem Hundt na czele. Naszym gościom towarzyszyła delegacja Niemieckiego Czerwonego Krzyża (DRK - Deutsches Rotes Kreuz). Pierwszego maja zorganizowano wycieczkę do Kazimierza Dolnego i rejs statkiem pasażerskim po Wiśle. Trzeciego maja nasi przyjaciele z Lennestadt uczestniczyli we mszy świętej w kościele Św. Wincentego à Paulo oraz w uroczystości patriotycznej z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go maja. Z kolei dzień wcześniej w Teatrze Miejskim im. Stefana Jaracza, odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża i 20-lecia PCK w Otwocku, którą uświetnił koncert kwartetu smyczkowego. Podczas tej uroczystości podziękowano dotychczasowym działaczom za ich bezinteresowną pracę, a także promowano idee pracy społecznej, krwiodawstwa i zachęcano do angażowania się w działalność PCK. Kluczową rolę we współpracy z otwockim miastem partnerskim Lennestadt odgrywał pochodzący z Polski Pan Johann Pietrzak, który od ponad dwudziestu lat inspirował i pilotował liczne inicjatywy w zakresie wymiany młodzieży, imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych. Wizyta delegacji z Lennestadt niewątpliwie dała nowy impuls do dalszej współpracy i skłoniła aktualne władze Otwocka do rozważenia wielu nowych obszarów partnerstwa, które mogą być owocne i atrakcyjne dla obu stron.

W dniu 2 lipca 2019 w mieście partnerskim Lennestadt odbyły się obchody 50. rocznicy założenia miasta. W uroczystościach wzięła udział delegacja Miasta Otwocka, w skład której weszli Prezydent Jarosław Margielski, Przewodnicząca Rady Miasta Monika Kwiek, Radny Jarosław Łakomski oraz Sławomir Bardski z Wydziału Kultury i Promocji Miasta. Z okazji „urodzin” naszego miasta partnerskiego Prezydent Margielski złożył życzenia na ręce Burmistrza Lennestadt Stefana Hundta i wręczył pamiątkową statuetkę, a także dwie sosenki symbolizujące partnerstwo pomiędzy miastami. Obecny był również Premier Landu Nadrenii Północnej-Westfalii Armin Lashed. Przy okazji pobytu w Lennestadt Prezydent Margielski zapoznał się z wieloma praktycznymi rozwiązaniami w obszarze infrastruktury, które w pewnym zakresie mają zostać w najbliższej przyszłości zastosowane w Otwocku, jak na przykład kontenery modułowe dla szkół, strzelnica, edukacyjne place zabaw, amfiteatr czy sposób oznaczania miejsc parkingowych. Warto dodać, że równolegle Lennestadt wizytowała młodzieżowa drużyna piłkarska OKS-u Otwock, z którą Prezydent Margielski rozegrał spotkanie sparingowe.

W dniu 28 października 2020 roku w Lennestadt – mieście partnerskim Otwocka – odsłonięto pomnik upamiętniający blisko 30-letnie partnerstwo między naszymi miastami oraz rozpoczętą niedawno przez niemieckie miasto bliźniacze współpracę z tureckim miastem Caycuma. Konstrukcja składa się z płyty, umieszczonej w centralnej części oraz kolorowych akrylowych figur, znajdujących się na stalowych wspornikach. Pomnik mieści się na placu Przyjaźni Miasta na Rynku. Symbolizuje wieloletni, silny związek z Otwockiem, jak również nawiązaną niedawno relację z miastem Caycum. Przyjęta forma podkreśla rolę kontaktów i spotkań między stowarzyszeniami, rodzinami, młodzieżą, chórami i artystami oraz administracją miasta, które od lat kształtują partnerstwo miast.

Galeria zdjęć