Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Mieszkaniec Edukacja Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr 8

Szkoła Podstawowa nr 8

Budynki - ozdobnik

im. Gen. J. Filipowicza

Adres: ul. Żeromskiego 235, 05-400 Otwock ul. Żeromskiego 235, 05-400 Otwock
Numer telefonu: tel. 22 779 25 22, 22 779 25 22 tel. 22 779 25 22, 22 779 25 22
E-mail: e-mail: sp8@oswiata-otwock.pl e-mail: sp8@oswiata-otwock.pl

www.sp8otwock.superszkolna.pl

Dyrektor szkoły: Justyna Sylwia Ochocka - Stępień

Patron

Julian Filipowicz urodził się 13 września 1895 r., w Jarosławiu w rodzinie zarządcy majątku pod Jarosławiem. Szkołę realną ukończył we Lwowie w 1913 r., po czym wstąpił na Politechnikę Lwowską. Zaliczył tylko rok, gdyż w sierpniu 1914 r. wybuchła I Wojna Światowa.

Jako 19 - letni student, członek Drużyny Strzeleckiej, znalazł się w l Brygadzie Legionów Polskich. Wraz ze szwadronem, a następnie 1 pułkiem ułanów słynnego rtm. Władysława Beliny-Prażmowskiego przeszedł cały jego szlak bojowy od Kielecczyzny przez Podhale i Lubelszczyznę po Wołyń. W tym czasie Julian Filipowicz awansował: od kaprala do wachmistrza.

Po odmowie przysięgi na wierność Niemcom i Austro - Węgrom (lipiec 1917 r.) znalazł się w Polskim Korpusie Posiłkowym w Galicji, gdzie we wrześniu został aresztowany pod zarzutem agitacji i rokoszu wojskowego. Siedział 2 miesiące w więzieniu w Przemyślu. Po uwolnieniu wcielono go do 8 pułku ułanów austriackich w Siedmiogrodzie.


Walory naszej szkoły


SP 8 – szkoła przyjazna i bezpieczna dla ucznia


Nasza szkoła rozwija zainteresowania i talenty dzieci

Liczne zajęcia pozalekcyjne

Nieodpłatne (prowadzone przez naszych pracowników):

Zajęcia odpłatne: