Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Mieszkaniec Edukacja Żłobek i przedszkola Przedszkole Miejskie nr 17

Przedszkole Miejskie nr 17

Budynki - ozdobnik
Adres: ul. Czaplickiego 7, 05-400 Otwock ul. Czaplickiego 7, 05-400 Otwock
Numer telefonu: tel. 22 779 50 40, fax 22 779 50 40 tel. 22 779 50 40, fax 22 779 50 40
E-mail: e-mail: p17@oswiata-otwock.pl  e-mail: p17@oswiata-otwock.pl 

www.przedszkole17otwock.pl

p.o. dyrektora szkoły: Elżbieta Merk

Przedszkole Nr 17 zlokalizowane jest w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego „Warszawska” przy ul. Czaplickiego 7a. Placówka zajmuje parterowy budynek otoczony z trzech stron niewielkim ogrodem.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00.Placówka posiada cztery sale, w których przebywają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w grupach liczących do 25 dzieci.

Kadra pedagogiczna przedszkola to zespół aktywnych,  twórczych i  poszukujących nauczycieli.

Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i ustawicznie doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach i  kursach. 

Nauczyciel przebywając z dzieckiem na co dzień otacza je opieką tworząc klimat życzliwości, zrozumienia i szacunku.

Wspierając wszechstronny rozwój dziecka nauczycielki tworzą sprzyjające warunki do spontanicznej aktywności, do czynnego  uczestnictwa w procesie kształcenia, do intensywnego  przeżywania i poznawania świata stosując różne ciekawe zajęcia oraz  pomoce dydaktyczne.

Przedszkole pracuje w oparciu o „Podstawę programową wychowania przedszkolnego” MEN, która realizowana jest  od 8:00 do 13:00.

Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.

Dodatkowo realizowane są programy:

Nasze mocne strony:

Głównymi celami programu są:

Przedszkole poprzez  realizację programu plastycznego „Mali Artyści” kieruje rozwojem dziecięcej twórczości wspierając jednocześnie wszechstronny rozwój dziecka. Poprzez działanie dziecko wyraża siebie, a tworząc dzieła samodzielnie czuje się kimś bardzo ważnym. Podnosi w ten sposób poczucie własnej wartości. Uczy się wiary we własne siły, wyrozumiałości dla innych, współpracy i wzajemnej pomocy. Różnorodne działania plastyczne podejmowane przez dziecko nie tylko na zajęciach organizowanych z całą grupą, ale także w czasie działań plastycznych podejmowanych samodzielnie posiadają wielkie wartości wychowawcze, kształcące i poznawcze. Działania te wpływają stymulująco na ogólny rozwój dziecka.

Głównymi celami programu są:

Program adaptacyjny prowadzimy w przedszkolu od 1997 roku co roku wprowadzamy nowe elementy. Wnikliwie analizujemy efekty naszych działań,  wyciągamy wnioski do realizacji w następnym roku szkolnym. Obserwujemy z każdym rokiem, że coraz więcej rodziców z dziećmi uczestniczy we wszystkich etapach programu adaptacyjnego, doceniając jego zalety.

W Naszym Przedszkolu: