Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Budynki - ozdobnik

Deklaracja dostępności Portal Miasta Otwocka

Miasto Otwock zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portal Miasta Otwocka.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne


Wyłączenia


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Każdy ma prawo:
Żądanie musi zawierać: Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Urząd Miasta Otwocka zlokalizowany jest w centrum miasta Otwocka, przy ul. Armii Krajowej 5 w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków przesiadkowych publicznej komunikacji zbiorowej oraz stacji PKP.
Urząd mieści się w 3 budynkach oznaczonych literami A, B i C.


Dostępność architektoniczna budynku A:
•    Do budynku A prowadzą trzy dojścia: od ul. Armii Krajowej, Hożej i Kruczej.
•    Do budynku prowadzi jedno wejście.
•    Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
•    Chodnik prowadzący do budynku wykonany jest z kostki brukowej.
•    Drzwi wejściowe do budynku nie są przystosowane do przejazdu wózka.
•    Na parterze budynku brak toalety.
•    W budynku nie ma platform, wind.
•    W budynku jest pętla indukcyjna.
•    W budynku zainstalowano system mikro-nawigacji i informacji kontekstowej, który ma ułatwić poruszanie się po przestrzeniach publicznych  i usprawnić załatwianie spraw w urzędach publicznych w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku.
•    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
•    Teren Urzędu Miasta Otwocka na którym znajduje się budynek A jest ogrodzony i nie posiada parkingu dla petentów.
•    Jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się od ul Armii Krajowej 5.
•    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność architektoniczna budynku B:

•    Do budynku B prowadzą trzy dojścia: od ul. Armii Krajowej, Hożej i Kruczej.
•    Chodnik prowadzący do budynku wykonany jest z kostki brukowej.
•    Do budynku prowadzi jedno wejście.
•    Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
•    Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
•    Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka.
•    W budynku znajdują się pętle indukcyjne.
•    W budynku zainstalowano system mikro-nawigacji i informacji kontekstowej, który ma ułatwić poruszanie się po przestrzeniach publicznych  i usprawnić załatwianie spraw w urzędach publicznych w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku.
•    W budynku funkcjonuje system kolejkowy wizualny i dźwiękowy.
•    W budynku nie ma windy, ani platformy przy schodowej. Na I i II piętro budynku prowadzi klatka schodowa – na wprost wejścia głównego.
•    Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły załatwić wszystkie sprawy w pok. nr 1 na parterze budynku.
•    Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku po lewej stronie od wejścia głównego.
•    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
•    Teren Urzędu Miasta Otwocka na którym znajduje się budynek B jest ogrodzony i nie posiada parkingu dla petentów.
•    Jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się od ul Armii Krajowej 5.
•    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Dostępność architektoniczna budynku C:
•    Do budynku C prowadzą trzy dojścia: od ul. Armii Krajowej, Hożej i Kruczej.
•    Chodnik prowadzący do budynku wykonany jest z kostki brukowej.
•    Do budynku prowadzi jedno wejście.
•    Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
•    Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka.
•    W budynku jest platforma schodowa i pętle indukcyjne.
•    W budynku zainstalowano system mikro-nawigacji i informacji kontekstowej, który ma ułatwić poruszanie się po przestrzeniach publicznych  i usprawnić załatwianie spraw w urzędach publicznych w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku.
•    Na parterze budynku brak toalety.
•    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
•    Teren Urzędu Miasta Otwocka na którym znajduje się budynek C jest ogrodzony i nie posiada parkingu dla petentów.
•    Jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się od ulicy Armii Krajowej 5.
•    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.