Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Urząd Dofinansowania zewnętrzne

Dofinansowania zewnętrzne

Budynki - ozdobnik

Miasto Otwock wykazuje w ostatnich latach ogromną aktywność w ubieganiu się o środki zewnętrzne i przoduje w skutecznym pozyskiwaniu takich środków. Dofinansowania przyczyniają się przede wszystkim do poprawy jakości życia otwocczan, ale także poprawy wizerunku miasta. Bez tego bezzwrotnego wsparcia nie można byłoby nadrobić zaniedbań jakie powstały w Otwocku we wcześniejszych latach, ani nadać odpowiedniego tempa zmianom przekładającym się na wszechstronny rozwój. Realizując obecnie obrany kierunek szybko uda się zmodernizować stan większości dróg w Otwocku i poprawić wizerunek miasta podnosząc jednocześnie jakość świadczonych na rzecz mieszkańców usług w zakresie zadań własnych gminy.


Już na samym początku roku 2023 Miasto Otwock znalazło się na liście podmiotów które w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w rekordowej kwocie ponad 34 mln zł. Dzięki tym środkom oraz wcześniejszemu dofinansowaniu miasto dysponuje już kwotą 78 mln zł przeznaczonych na budowę wyczekiwanego od blisko pół wieku basenu.


W ubiegłym roku we wrześniu dzieci z Wólki Mlądzkiej mogły rozpocząć naukę w szkole, która wreszcie przestała urągać standardom placówek nowoczesnej edukacji. Realizacja budowy Szkoły Podstawowej nr 8 z oddziałami przedszkolnymi czyli największej od kilkunastu lat inwestycji oświatowej w Otwocku była możliwa dzięki pozyskanemu przez Miasto Otwock dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w wysokości ok. 16,3 mln zł.


Dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych został zrealizowany projekt termomodernizacji otwockich placówek oświatowych. Zyskały nową estetyczną elewację, zostały docieplone, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz oświetlenie LED. Termomodernizacją zostało objętych sześć szkół podstawowych (Szkoła podstawowa nr 2, Szkoła podstawowa nr 4, Szkoła podstawowa nr 6, Szkoła podstawowa nr 7, Szkoła podstawowa nr 9, Szkoła podstawowa nr 12), pięć przedszkoli (Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 6, Przedszkole nr 15, Przedszkole nr 17, Przedszkole nr 18) i żłobek. Na ten cel Miasto Otwock otrzymało z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” 7 819 247 zł.


Tylko w 2021 roku otrzymane dotacje wyniosły 68 mln 284 tys zł. Na długiej liście przyznanych środków z programów rządowych i z województwa mazowieckiego znalazła się pomoc finansowa na mniejsze programy i zadania m.in.: zakup sprzętu dla OSP, rozwój czytelnictwa, dotacja na usuwanie azbestu czy program „Cyfrowa Gmina” a także wielomilionowe dofinansowania na duże inwestycje m.in.: budowę budynków komunalnych, poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, wykonanie odwiertu geotermalnego czy remonty miejskich ulic.


Bardzo istotnym elementem wykonania infrastruktury drogowej jest pozyskanie środków zewnętrznych. Miasto Otwock w ostatnich latach pozyskiwało rekordowe dofinansowania na budowę dróg w ramach m.in. Funduszu Dróg Samorządowych, np. w roku 2019 udział środków zewnętrznych w kosztach budowy dróg stanowił aż 52 proc.