Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Mieszkaniec Edukacja Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Budynki - ozdobnik

im. Władysława Reymonta

Adres: ul. Karczewska 14/16, 05-400 Otwock ul. Karczewska 14/16, 05-400 Otwock
Numer telefonu: tel. 22 779 24 14 , fax. 22 788 81 99 tel. 22 779 24 14 , fax. 22 788 81 99
E-mail: e-mail: sp1@oswiata-otwock.pl e-mail: sp1@oswiata-otwock.pl

www.sp1otwock.edupage.org

Dyrektor szkoły: mgr Dorota Anna Rejek

Jesteśmy najstarszą szkołą w Otwocku. Mamy opracowany własny rytuał pasowania na ucznia i pożegnania absolwentów. Nasza szkoła jest przyjazna i inspirująca. Uczymy w niej szacunku, tolerancji, zaangażowania w naukę, pracę i zabawę.

Pragniemy sprostać potrzebom i oczekiwaniom dzieci, zapraszamy do naszej placówki oferując:

Rozwijamy intelekt (uczniowski), wspomagamy zdolność spostrzegania i kojarzenia. zachęcamy do działania, wzmacniamy wiarę we własne siły. Odpowiedzialność, pracowitość, godność; to najważniejsze dla nas wartości.

Staramy się stwarzać optymalną sytuację, w której młodzi ludzie mogą rozwijać swoje zdolności oraz umiejętności funkcjonowania w nowej rzeczywistości europejskiej.

Uczniowie mający problemy w nauce są objęci opieką reedukatora i logopedy. Dla uczniów klas I-III są organizowane zajęcia wyrównawcze. Języków obcych uczymy od pierwszej klasy. Klasy są podzielone na grupy.

Szkoła zapewnia opiekę pedagoga, psychologa.

Opieka medyczna

Dzieci w naszej szkole objęte są stałą opieką pielęgniarki szkolnej.

Świetlica

W naszej szkole jest świetlica. W świetlicy dzieciom zapewniamy stałą opieką wykwalifikowanej kadry oraz różnorodne zajęcia, pomoc w odrabianiu zadań domowych oraz zabawy, konkursy plastyczne, techniczne, recytatorskie, wokalne, taneczne.

Stołówka

W naszej szkole jest stołówka, w której stołują się uczniowie i nauczyciele. Jednodaniowe obiady przygotowywane są w kuchni szkolnej.

Szkoła zapewnia:

Osiągnięcia naukowe:

Uczniowie naszej szkoły co roku biorą udział w konkursach przedmiotowych (szkolnych) oraz ogólnopolskich i wojewódzkich. Są to konkursy polonistyczne, recytatorskie, przyrodnicze, ekologiczne, matematyczne, plastyczne i historyczne. Nasi uczniowie zajmują na nich punktowane miejsca. Mamy dużo uzdolnionych i mądrych uczniów ze wspaniałymi wynikami w nauce, co wykazują właśnie konkursy i sprawdzian szóstoklasistów.

Osiągnięcia sportowe:

Nasza szkoła może pochwalić się wieloma sukcesami sportowymi. Uczniowie o wybitnych zdolnościach sportowych biorą udział nie tylko w zawodach szkolnych i międzyszkolnych, ale również w zawodach na szczeblu powiatowym oraz w "Czwartkach lekkoatletycznych".

Oto dyscypliny w jakich bierzemy udział:

Po lekcjach

Na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności.