Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Mieszkaniec Edukacja Żłobek i przedszkola Przedszkole Miejskie nr 12

Przedszkole Miejskie nr 12

Budynki - ozdobnik
Adres: ul. Batorego 34, 05-400 Otwock ul. Batorego 34, 05-400 Otwock
Numer telefonu: tel. 22 7795101 tel. 22 7795101
E-mail: e-mail: p12@oswiata-otwock.pl e-mail: p12@oswiata-otwock.pl

www.przedszkole12.oswiata-otwock.pl

Dyrektor: Justyna Kozłowska

Przedszkole Miejskie Nr 12 znajduje się centrum Otwocka na ulicy Batorego. Powstało w 1976 roku.

Dzisiejszy wizerunek naszego przedszkola to wysoki poziom kształcenia, wychowania i opieki, sprzyjający klimat i przyjazna atmosfera w placówce, to wykwalifikowana kadra pedagogiczna, bardzo dobra współpraca z rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz bardzo dobra baza dydaktyczna. Przedszkole posiada ogromny plac zabaw systematycznie uzupełniany w nowe urządzenia terenowe do zabaw  dla dzieci.

1. Wychowankowie przedszkola:

W chwili obecnej w przedszkolu funkcjonują 4 oddziały. Procesem nauczania, wychowania i opieki objętych jest 100 wychowanków, wszyscy przebywają w placówce w godzinach powyżej obowiązującej podstawy programowej. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci 5 i 6 letnie realizują tu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Od wielu lat liczba zgłaszanych dzieci do placówki w znacznym stopniu przekracza liczbę miejsc w przedszkolu. 


2. Kadra przedszkola:

W przedszkolu zatrudnionych jest 8 nauczycieli, wszyscy posiadają stopień nauczyciela dyplomowanego oraz wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. 

Nauczyciele w pracy z dzieckiem wspomagani są przez personel obsługi tj. pomoc nauczyciela, 4 woźne oddziałowe, 3 pracowników kuchni, konserwatora oraz intendenta

Kadra placówki tworzy zgrany zespół. Pracownicy są w pełni oddani swojej pracy zawodowej, która ukierunkowana jest przede wszystkim na wszechstronny rozwój naszego wychowanka oraz na realizację potrzeb i oczekiwań rodziców.


3. Kształcenie, wychowanie i opieka:

Najważniejszym dla nas priorytetem jest szczególna dbałość o wysoki poziom pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej w placówce oraz o szeroką ofertę edukacyjną spełniającą oczekiwania podmiotów przedszkolnych i środowiska lokalnego. Wiele uwagi poświęcamy na kształtowanie aktywności fizycznej u dzieci oraz sport. W tym celu dokonywane są w przedszkolu ustawiczne zmiany programowe, metodyczne i organizacyjne. Pracujemy w oparciu o programy "Od przedszkolaka do pierwszaka", "Dziecięca matematyka" autorstwa profesor Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej. "Bezpieczny przedszkolak" - autorstwa Rady Pedagogicznej, "Program adaptacyjny" autorstwa Rady Pedagogicznej. "Dziecko widzem i aktorem".

Dzieci objęte są opieką logopedyczną oferowaną przez wykwalifikowanego nauczyciela - logopedę.

Proces wychowania, kształcenia i opieki przebiega zgodnie z przyjętą przez nas w 2013 roku koncepcją pracy przedszkola. Przedszkole czynnie bierze udział w różnych ogólnopolskich programach edukacyjnych:

Program edukacyjny  - ogólnopolski - "5 porcji warzyw, owoców lub soku" - certyfikat dla Przedszkola oraz w ramach programu w naszym przedszkolu kręcony był reportaż na potrzeby konferencji naukowej (każde dziecko otrzymało od firmy plecak)

III edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej  "Akademia Aquafresh" - certyfikat dla Przedszkola - w ramach tego programu nasze dzieci brały udział w pobijaniu rekordu Guinnessa - rekord został pobity!

Akademia Zdrowego Przedszkolaka - projekt społeczno-edukacyjny o charakterze ogólnopolskim - certyfikat dla przedszkola

Akcja ogólnopolska - "Góra grosza" - Dyplomy podziękowania dla przedszkola

Program edukacyjny „Mamo, Tato, wolę wodę!” - Certyfikat dla przedszkola

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” - jeden  z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli - certyfikat dla przedszkola


4. Współpraca z rodzicami:

Dużą wagę przywiązujemy do współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym wychowanków.  

Możemy zawsze liczyć na pomoc i zaangażowanie ze strony rodziców. Czynnie i chętnie włączają się w życie naszej placówki. Zintegrowaliśmy naszych rodziców wokół realizacji statutowych zadań przedszkola. Rodzice są współorganizatorami naszych uroczystości i imprez przedszkolnych oraz czują się współgospodarzami placówki. Wspólnie bawimy się, uczymy, rodzice uczestniczą w zajęciach otwartych, warsztatach.


5. Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym;

Nasze przedszkole w realizacji zadań statutowych współpracuje ze środowiskiem lokalnym, tj. z:

             1. organem prowadzącym,
             2. organem nadzoru pedagogicznego,
             3. Klubem Batory
             4. Gimnazjum Nr 4 w Otwocku - młodzież chętnie przygotowuje dla naszych wychowanków przedstawienia teatralne, inscenizacje, chętnie bierze udział w zabawach z dziećmi.
             5. MDK
             6. Muzeum Ziemi Otwockiej
             7. Torfy
             8. Biblioteka Miejska
             9. Policja
             10. Straż pożarna
             11. placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli.
             12. Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną

             Dzieci objęte są opieką stomatologiczną - 2 razy w roku - fluoryzacja. Do przedszkola zapraszani są aktorzy prezentujący przedstawienia teatralne również kukiełkowe.


             Współpraca ta dotyczy następujących obszarów:

                       1. edukacja proekologiczna,
                       2. profilaktyka i promocja zdrowia,
                       3. prawa dziecka,
                       4. pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu – praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z dzieckiem szczególnie uzdolnionym,


                       Nasze działania w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym, to:

                       1. udział wychowanków w konkursach tematycznych, programach, przeglądach, uroczystościach i imprezach o charakterze wewnątrzprzedszkolnym, międzyprzedszkolnym, lokalnym, a nawet w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich,
                       2. współdziałanie z instytucjami na rzecz środowiska naturalnego poprzez  zbiórkę makulatury, zużytych baterii oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół przedszkola i dbałość o otaczającą nas przyrodę,
                       3. spotkania w przedszkolu z ciekawymi ludźmi różnych zawodów, pasji i dokonań,
                       4. wizyty w różnych instytucjach, zakładach pracy i wiele innych działań.


                       Nasze sukcesy z ostatnich 3 lat:

                       1. wyróżnienia w konkursach recytatorskich organizowanych przez powiat otwocki
                       2. II miejsce oraz wyróżnienie w przeglądzie  kolęd i pastorałek  organizowanych przez OCK
                       3. I miejsce oraz III miejsce w Przeglądzie Jasełek organizowanym przez OCK
                       4. Dyplomy za udział w Konkursach Szopek Bożonarodzeniowych organizowanych przez OCK
                       5. Wyróżnienie w konkursach na najpiękniejszą kartę świąteczną organizowanych przez Niepubliczne Szkoły
                       6. I miejsce w ogólnopolskich turniejach tanecznych (przez kolejne 3 lata)
                       7. wyróżnienie w konkursach wielkanocnych organizowanych przez OCK
                       8. wyróżnienie w konkursie piosenki dziecięcej organizowanym przez powiat otwocki
                       9. I miejsce w ogólnopolskim konkursie "Zajączek Wielkanocny"
                       10. I miejsce w ogólnopolskim konkursie "Palma wielkanocna"