Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Sprzęt elektryczny lub elektroniczny, który stanowi odpad w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (odpad stanowi każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany), w tym wszystkie części składowe, podzespoły i produkty zaopatrzenia stanowiące część produktu w momencie jego usuwania.

Zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne (ZSEiE) zawierają liczne elementy charakteryzujące się właściwościami trującymi i toksycznymi (m.in. rtęć, ołów, związki bromu, chrom, kadm, nikiel, freon, azbest). Zawarte w urządzeniach substancje niebezpieczne, po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla organizmów żywych, dlatego nie wolno ich umieszczać w pojemnikach z innymi odpadami.

 

Wzór oznakowania sprzętu elektrycznego i elektronicznegoWzór oznakowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy:
 1.  wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: chłodziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki, urządzenia kuchenne, w tym kuchenki, grzejniki elektryczne, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, urządzenia klimatyczne, elektryczne urządzenia grzejne, itp.
 2. małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, wagi, zegary, młynki do kawy, suszarki do włosów, golarki, elektryczne szczoteczki do zębów, itp.
 3. sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny: komputery osobiste stacjonarne i laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura, notebooki, monitory, drukarki, faksy, telefony, itp.
 4. sprzęt audiowizualny: odbiorniki radiowe, telewizory, kamery, sprzęt hi-fi , sprzęt video, instrumenty muzyczne, itp.
 5. sprzęt oświetleniowy: oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskoprężne lampy sodowe, itp.
 6. narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia, narzędzia do koszenia trawy, itp.
 7. zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy: kolejki elektryczne lub tory wyścigowe, kieszonkowe konsole do gier video, gry video, sprzęt rekreacyjny i sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi, itp.
 8. przyrządy medyczne: sprzęt do radioterapii, sprzęt do badań kardiologicznych, sprzęt do wentylacji płuc, analizatory, itp.
 9. przyrządy do nadzoru i kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, itp.
 10. automaty do wydawania: butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami, produktów stałych, bankomaty, itp
Prawa i Obowiązki Użytkownika Sprzętu - Konsumenta
 1. Użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych ma obowiązek oddawania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do przeznaczonych punktów zbiórki ZSEiE.
 2. Zużytego sprzętu nie wolno umieszczać łącznie z innymi odpadami. Za pozostawienie sprzętu w miejscu do tego nieprzeznaczonym grozi kara grzywny do 5 tys. zł.
 3. W przypadku zakupu nowego sprzętu, konsument ma prawo oddać bezpłatnie zużyty sprzęt tego samego rodzaju (1:1), ale sprzedawca nie ma obowiązku zapewnić transportu tego sprzętu z mieszkania użytkownika do sklepu.
 4. Konsument może nieodpłatnie pozostawić sprzęt oddany do naprawy w punkcie serwisowym w przypadku, gdy jego naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna.
 5. Zarówno sprzedawca jak i prowadzący punkt serwisowy mają prawo odmówić przyjęcia zużytego sprzętu w przypadku, gdy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia przyjmujących.
 6. Zużyty sprzęt oddany do punktu zbierania powinien być kompletny. Nie można samodzielnie rozbierać zużytych urządzeń, ponieważ demontaż musi być przeprowadzony w bezpiecznych warunkach. Za nielegalny demontaż poza wyspecjalizowanym zakładem przetwarzania grozi kara od 2 do 100 tys. zł

ikona strzałka Wykaz przedsiębiorców zbierających nieodpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie miasta Otwocka.