Zmiany w organizacji ruchu

Autor: Administrator serwisu

28/02/2019

W związku z realizacja zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa-Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia - Lublin - Dorohusk - Granica Państwa" — odcinek Otwock —Dęblin" informuję, że w dniach 4 — 5 marca 2019 r. będą prowadzone roboty w pasie ulicy Filipowicza, Żeromskiego, Armii Krajowej i ulicy Warszawskiej związane z przepięciem nowo wybudowanego wodociągu. W związku z powyższym od godzin popołudniowych w dniu 4 marca do godzin południowych w dniu 5 marca będą występowały utrudnienia w ruchu w tym odcinkowe zawężenia jezdni do jednego pasa ruchu.

Wyżej wymienione roboty będą prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu KT,7121.1.153.2018.MB. W przypadku powstawania zatorów drogowych ruch pojazdów będzie kierowany ręcznie przez pracowników posiadających stosowne uprawnienia.


Osoba do kontaktu Sebastian Michałowski e-mail. sebastian.michalowski@budimex.pl