Zmiany w budżecie Miasta Otwocka na 2018 r.

Autor: Biuro Komunikacji Społecznej

29/03/2018

We wtorek, 26 marca podczas sesji rada miasta opiniowała zaproponowane przez prezydenta miasta zmiany w uchwale budżetowej na rok 2018 w związku z pojawieniem się wolnych środków pochodzących z rozliczenia roku ubiegłego (3,8 mln zł).

Prezydent zaproponował aby wolne środki zostały przeznaczone między innymi na:

  • dofinansowanie przebudowy ul. Samorządowej;
  • dofinansowanie remontu nawierzchni ul. Przewoskiej;
  • równanie i doziarnianie dróg gminnych;
  • wykonanie chodnika i miejsc postojowych przy SP 3;
  • zwiększenie puli środków na wynagrodzenia pracowników urzędu, co pozwoliłoby na utworzenie Eko Patrolu, który przejąłby obowiązki po zlikwidowanej Straży Miejskiej;
  • podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Część propozycji prezydenta została zaakceptowana a część przeznaczona na inne cele. Poniżej kwota zmniejszeń zaproponowanych przez radnych w stosunku do propozycji prezydenta (bez autopoprawek oraz finalnie przegłosowanych wniosków )  (link).