Zmiana taryfy cen ciepła

Autor:

palnik.jpg

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2016 r. poz. 11506 opublikowana została DECYZJA NR OLO.4210.53.2016.DSS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2016 r. zatwierdzająca zmianę XII taryfy dla ciepła ustaloną przez OZEC Sp. z o.o.

ikona strzałka Decyzja i taryfa do pobrania