Zerwijmy łańcuchy! 7 października 2017r.

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

02/10/2017

„Pies powinien być przywiązany do człowieka a nie do budy”

Razem z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie popieramy akcję „Zerwijmy łańcuchy".

W dniu 7 października godz. 12.00 - 13.00 odbędzie się Happening „Zerwijmy Łańcuch" przed głównym wejściem do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie i na Placu Zamkowym w Warszawie.

Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na problem przetrzymywania psów w złych warunkach i na uwięzi – łańcuchu przytwierdzonym do budy, który często uniemożliwia zwierzęciu poruszanie się, rani, doprowadza do kalectwa i po prostu - unieszczęśliwia. Organizatorzy akcji „Zerwijmy łańcuchy” chcą obudzić społeczeństwo ze zobojętnienia na ten częsty w naszym kraju widok i uświadomić, że przetrzymywanie psa – często przez całe jego życie - bez przerwy na łańcuchu jest okrucieństwem.

Przypominamy też, że ciągłe przetrzymywanie psów i innych zwierząt domowych na uwięzi jest niezgodne z prawemzgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 metry. Przypadki niezgodnego z prawem traktowania zwierząt należy zgłaszać do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, do Straży Miejskiej lub na Policję.

Akcję „Zerwijmy łańcuchy" wspiera wiele znanych osobistości i gwiazd polskiej kultury i rozrywki, biorąc udział w happeningach organizowanych w wielu miastach na terenie całego kraju.

Mieszkańców Otwocka, którzy chcą wyrazić swoje poparcie dla idei uwalniania zwierząt z uwięzi i godnego ich traktowania zachęcamy do udziału w wydarzeniu organizowanym blisko naszego miasta – przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej akcji „Zerwijmy łańcuchy”