Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Autor: Administrator serwisu

24/09/2019

cover.png

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Miasta Otwocka

 

Na podstawie Art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2018 poz. 2129), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych MIASTA OTWOCKA

od dnia 16 września 2019 do dnia 15 listopada 2019 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka Wydział Ochrony Środowiska bud. C pokój nr 4 , w godzinach pracy Urzędu – poniedziałek 8°° - 18°°, wtorek-piątek 8°° - 16°°.

Dokumenty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu (do pobrania):

MAPY:

Załącznik do pobrania

PLANY:

Załącznik do pobrania - cześć 1

Załącznik do pobrania - część 2

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2019 r

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez "TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Płomyka 58 z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

Wiceprezydent Miasta Otwocka

Paweł Walo

 

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu - załącznik do pobrania