Zawiadomienie do właścicieli lasów prywatnych ws. składania uwag

Autor: Administrator serwisu

12/11/2019

Otwock-FB-1200x1200px-lasy.png

Prezydent Miasta Otwocka zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, a stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Miasta Otwocka.

 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych nastąpi do dnia 15 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka Wydział Ochrony Środowiska bud. C pokój nr 4 , w godzinach pracy Urzędu – poniedziałek 8°° - 18°°, wtorek-piątek 8°° - 16°°.

 

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia  2019 r.

 

Projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez "TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Płomyka 58 z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Otwocku.