Zawiadomienia o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Aktualne komunikaty o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej dostępne są na www.pgedystrybucja.pl/wylaczenia