Zasady właściwej segregacji odpadów

Autor: Administrator serwisu

01/10/2020

zasady_segregacji

Przypominamy o zasadach właściwej segregacji odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym.   

Korzyści płynące z segregacji odpadów to:

  • ograniczenie masy odpadów zanieczyszczających środowisko,
  • zwiększenie świadomości ekologicznej,
  • wyrobienie nawyków porządku, oszczędności i gospodarności,
  • ograniczenie zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka,
  • wydłużenie żywotności składowiska,
  • pozyskanie surowców wtórnych,
  • niższe zużycie surowców naturalnych,
  • uporządkowanie gospodarki odpadami,
  • tańszy system selektywnej zbiórki odpadów,
  • zmniejszenie kosztów eksploatacji składowiska.