Zasady funkcjonowania Targowiska Miejskiego w czasie epidemii

Autor: Administrator serwisu

09/04/2020

Od dnia 9 kwietnia 2020 r. zostaje uruchomiony handel na Targowisku Miejskim w Otwocku w zakresie sprzedaży artykułów spożywczych, roślin ozdobnych oraz chemii gospodarczej.

 

Targowisko będzie czynne we wtorki, środy, czwartki, piątki, soboty w godzinach 6:00 - 13:00.

ZASADY FUNKCJONOWANIA TARGOWISKA

  1. Należy zachować bezpieczną odległość co najmniej 2 metrów (zalecane 3 metry) w relacji klient - klient oraz klient - sprzedawca. Osoby oczekujące w kolejce również muszą zachować dystans co najmniej 2 metrów (zalecane 3 metry).
  2. W obrębie jednego stanowiska mogą przebywać maksymalnie 3 osoby kupujące. Oznacza to, że jednocześnie na terenie targowiska może przebywać tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich stoisk i liczby kupujących.
  3. Na terenie targowiska wskazane jest używanie jednorazowych rękawiczek ochronnych przez osoby kupujące.
  4. Na terenie targowiska wskazane jest używanie maseczek ochronnych lub innych okryć twarzy przez osoby kupujące.
  5. Obowiązuje zakaz przekraczania barierek porządkowych. Należy poruszać się zgodnie z wyznaczonym kierunkiem ruchu wg oznakowania poziomego (strzałki wraz z napisami "kierunek ruchu").
  6. W godzinach 10:00-12:00 na teren targowiska mogą wejść jedynie osoby powyżej 65. roku życia (tzw. godziny dla seniora).
  7. W godzinach 6:00 - 10:00 oraz 12:00-13:00 targowisko jest dostępne dla wszystkich (w tym także dla osób powyżej 65. roku życia).
  8. Administrator Targowiska ma prawo regulować liczbę osób przebywających jednocześnie na terenie targowiska.
  9. Nieprzestrzeganie powyższych zasad będzie skutkowało usunięciem z targowiska.

Wszystkie wprowadzone ograniczenia są podyktowane troską o zdrowie mieszkańców Powiatu Otwockiego (zarówno kupujących, jak i handlujących).

W trosce o Państwa bezpieczeństwo Administrator Targowiska będzie dbać o czystość i higienę całego terenu targowiska poprzez wywóz śmieci, regularne sprzątanie, a także mycie i dezynfekcję toalet.

W tym trudnym czasie prosimy Państwa o podporządkowanie się zaleceniom, co znacznie ułatwi pracę, a zarazem zapewni bezpieczeństwo.