ZAPYTANIE OFERTOWE

Autor: Gazeta Otwocka

22/09/2017

Otwock, dnia 22.09.2017 r.

      BFZ.042.7.2016.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) oraz art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami)

Promocja projektu Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – zakup i montaż 9 tablic informacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego „Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwock”.

Kod CPV - 79342200-5, 30192170-3, 39294100-0 

DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe - pełna treść

Logotypy

Galeria