Zaproś kominiarza!

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

15/02/2017

logo KIK
Informacja dla mieszkańców Otwocka - lista oraz dane kontaktowe uprawnionych kominiarzy działających na terenie naszego miasta, a także zakres świadczonych przez nich usług.

Przypominamy, że obowiązkiem prawnym wynikającym z ustawy Prawo budowlane, oraz z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów jest dokonywanie:

 • okresowych kontroli przewodów kominowych – co najmniej 1 raz w roku,
 • okresowych kontroli instalacji gazowych – co najmniej 1 raz w roku,
 • czyszczenia kominów dymowych – co najmniej 1 raz na 3 miesiące,
 • czyszczenia kominów spalinowych – co najmniej 1 raz na 6 miesięcy,
 • czyszczenia kominów wentylacyjnych – co najmniej 1 raz w roku,

Niesprawne i zanieczyszczone instalacje, niedrożne lub nieszczelne przewody kominowe mogą być przyczyną zatruć tlenkiem węgla (czadem), a także doprowadzić do groźnych wypadków, takich jak wybuchy i pożary. Ponadto są one jednym ze źródeł powstawania smogu, przyczyniają się bowiem do zwiększonej emisji pyłów pochodzących ze spalania.

Sprawne i czyste elementy instalacji grzewczej to bezpieczeństwo oraz czystsze powietrze.

Zachęcamy wszystkich użytkowników instalacji grzewczych do regularnego korzystania z usług kominiarzy.


LISTA  FIRM KOMINIARSKICH W OTWOCKU
 1. Zakład Usług Kominiarskich Mirosław Antos

Biuro:  05-200  Wołomin, ul. Sienkiewicza 1

Biuro tel./fax 22 787-77-99, tel. 602 704 566

e-mail:  info@kominiarz.wolomin.pl

Mistrz Kominiarski Rzeczoznawca Mirosław Antos  

Mistrz Kominiarski Piotr Falkowski

Mistrz Kominiarski Grzegorz Falkowski

Mistrz Kominiarski Zdzisław Szymański

Mistrz Kominiarski Sławomir Laszczka

 

 1.  Zakład Usług Kominiarskich  Bogusław  Reda

05-400 Otwock , ul. Majowa 275 a

e-mail:  biuro@kominiarz.co

biuro: Tel./fax  22 779 34 01

Bogusław Reda - 601 089 312

Mistrz Kominiarski Adrian Reda - 506 608 603

Mistrz Kominiarski Henryk Falkowski  

 

 1. Zakład Usług Kominiarskich Artur Sierpiński

05-400 Otwock, ul. Krucza 6

e-mail: artursierpinski@wp.pl   

Mistrz Kominiarski Artur Sierpiński - 604 429 604

 

 1. Zakład Usług Kominiarskich Mateusz Antos

05-402 Otwock,  ul. Zaciszna 10A/48

e-mail: antos_mateusz@o2.pl

Czeladnik Mateusz Antos  - 604 386 331

 

 1. Zakład Usług Kominiarskich Krzysztof Kozłowski

05-400  Otwock,  ul. Andriollego 56 m19

e-mail: luft63@wp.pl

Mistrz Kominiarski Krzysztof Kozłowski - 602 174 297

 

 1. Usługi Kominiarskie  Bednarski Daniel

05-400 Otwock,  ul. Andriollego  22/1

e-mail: kontakt@kominiarskifach.pl

Mistrz Kominiarski Daniel Bednarski - 512 425 763

 

 1. Uslugi Kominiarskie  Stanisław Stępniewski

05-480   Otwock Wielki, ul. Wiślana  27

e-mail: s.stepniewski@kominiarzotwock.pl

Czeladnik  Stanisław Stępniewski - 500 374 333

 

Zakres prac Zakładów Kominiarskich z Otwocka

 Czyszczenie przewodów kominowych.

 • Czyszczenie mechaniczne sadzy.
 1. Okresowe Kontrole.
 2. Kontrola na zlecenie indywidualne.
 3. Kontrole i odbiory do zakończenia budowy w stanie surowym i użytkowym (PINB)
 4. Kontrola przewodów kominowych z użyciem kamery inspekcyjnej.
 5. Opiniowanie przewodów kominowych do projektów gazowych .
 6. Udrażnianie przewodów kominowych.
 7. Porządkowanie podłączeń przewodów kominowych.
 8. Remonty kominów.
 9. Montaż wkładów  kominowych.
 10. Montaż kominów systemowych.
 11. Montaż nasad kominowych.
 12. Uszczelnianie  przewodów kominowych (Szlamowanie).
 13. Uszczelnianie przewodów kominowych  (ALUFOL).
 14. Czyszczenie Pieców kaflowych, kuchni węglowych i kotłów CO na opał stały.
 15. Pomiar wydajności wentylacji  mechanicznej.
 16. Kontrole szczelności instalacji gazowej.
 17. Doradztwo techniczne w zakresie:
 • Budowy kominów
 • Wentylacji
 • Systemów grzewczych
 • Ekologicznego spalania paliw
 • Ekologicznego gospodarowania energią