Zapobieganie i zwalczanie wirusa afrykańskiego pomoru świń

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

27/12/2017

W związku z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń u dzików w okolicach Warszawy oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/2267 z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zgodnie z którą wyznaczono obszar ochronny obejmujący gminy: Otwock, Józefów, Karczew, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Otwocku zwrócił się do Prezydenta Miasta Otwocka o rozpropagowanie materiałów i wytycznych dot. zapobiegania i zwalczania wirusa ASF:

Wytyczne

Ulotka

Apel