Zamknięcie ul. Jana Pawła II w Otwocku

Autor: Administrator serwisu

08/04/2019

W związku z realizacją zadania pn."Modernizacja linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa wschodnia - Lublin - Dorohusk - Granica Panstwa" - odcinek Otwock - Dęblin", od dnia 11.04.2019 r. zostanie zamknięty dla ruchu odcinek ulicy Jana Pawła II na wysokości skrzyżowania z ulicą Majową. Szacowany czas zamknięcia ok. 7- 8 tygodni. 

Ww. roboty będą prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu 14.2/TOR.A/SM/2018 etap M.2 (zatwierdzenie KT.7121.1.21.2018.MB.).

Osoba do kontaktu: Sebastian Michałowski, e-mail: sebastian.michalowski@budimex.pl