Zakończenie przyjmowania odpadów na składowisko Amest Otwock w 2017r.

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

25/09/2017

W świetle informacji napływających do Urzędu Miasta Otwocka ponownie informujemy, iż dnia 22 sierpnia 2017r. zakończono przyjmowanie odpadów poddawanych unieszkodliwianiu poprzez składowanie na składowisku odpadów w Otwocku Świerku i tym samym zakończono współpracę z firmą MPO w ramach tzw. "limitu składowania" obowiązującego na rok 2017.

Od tego czasu na składowisko przyjmowany jest tylko odpad o kodzie 17 05 04, czyli ziemia i glina pochodząca z przebudowy drogi w Pogorzeli, potrzebna do celów rekultywacji (odpady są skompaktowane - ubite przez kompaktor i przykryte warstwą materiału izolacyjnego). Jak podaje firma Amest, nie są również prowadzone żadne prace technologiczne związane z rekultywacją kwater.