Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w placówkach oświatowych zawieszone do 10 kwietnia 2020 r.

Autor: Administrator serwisu

23/03/2020

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Przypominamy, że od 16 marca do 10 kwietnia 2020 roku w otwockich placówkach oświatowych nie są prowadzone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

Na mocy regulacji prawnych MEN określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Więcej szczegółów na stronie www:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów i ogłoszeń:

  • w dziennikach elektronicznych poszczególnych placówek oświatowych i ich stronach
    internetowych,
  • na stronach internetowych instytucji administracji rządowej oraz samorządowej: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Wojewody Mazowieckiego, Urzędu Miasta Otwocka i Oświaty Miejskiej w Otwocku.