Zagrożenie wścieklizną minęło

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

15/12/2017

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że w dniu 28 listopada 2017 r. wydane zostało Rozporządzenie nr 3/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku uchylające rozporządzenia w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.

Rozporządzenie nr 3/2017