Zagospodarowanie terenu w centrum

Autor: BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

04/01/2018

28 grudnia na zlecenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wykonane zostało nowe ogrodzenie terenu niedokończonej inwestycji w centrum Otwocka. W ramach prac udostępniono część terenu między ulicami Andriollego i Staszica. Dawny skwer wymaga zagospodarowania. Prezydent Miasta Zbigniew Szczepaniak już w listopadzie ubiegłego roku zatwierdzając projekt budżetu na 2018 rok zaplanował środki w kwocie 250 tys. zł na uporządkowanie tego terenu i naprawę infrastruktury. Niestety Rada Miasta Otwocka w trakcie prac nad budżetem środki te wykreśliła uniemożliwiając w ten sposób prowadzenie prac.

Prezydent wyraził nadzieję, że radni przywrócą zaplanowane środki, a plac w centrum miasta będzie mógł spełniać rolę rekreacyjno-wypoczynkową – tym bardziej, że dzięki działaniom pracowników urzędu, Miasto Otwock pozyskało środki unijne na zagospodarowanie sąsiedniego Skweru 7 Pułku Ułanów. Prezydent będzie przekonywał  radnych do zmiany zdania i poparcia swojej propozycji zagospodarowania terenu w centrum, który mógłby wreszcie stać się prawdziwą wizytówką Otwocka.

Galeria