XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

20/09/2016 18:00

XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się 21 września 201621. o godz. 18:00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Porządek obrad:

1)   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2)   Przyjęcie porządku obrad.

3)   Złożenie gratulacji dla przedstawicieli zwycięskiej drużyny Mazowieckiej Ligi Old Boy’ów sezonu 2015/2016 - OKS Otwock.

4)   Przedstawienie i omówienie przez Prezydenta Miasta Otwocka - Zbigniewa Janusza Szczepaniaka działań podjętych celem ochrony mieszkańców Otwocka przed oddziaływaniem instalacji do przetwarzania odpadów oraz rozwiania problemów odorowych występujących na terenie Miasta Otwock.

5)   Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie nadania nazwy skwerowi W Otwocku - imienia Rtm. Witolda Pileckiego;

b) w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego;

6)   Zapytania i wolne wnioski.

7)   Zakończenie obrad.