XXXI Sesja Rady Miasta

Autor: Administrator serwisu

22/07/2016 18:00

XXXI sesję Rady Miasta Otwocka odbędzie się w środę 27 lipca
2016 r. o godz. 18 00 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)      zmieniającą uchwałę nr XXX/240/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zamian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok;

b)      w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok;

c)      w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

d)      w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu umieszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

e)      10 minut przerwy;

f)        w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Miasto Otwock
z Województwem Mazowieckim w sprawie założenia i prowadzenie przedszkola specjalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy;

g)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Otwock a Gminą Karczew, Gminą Konstancin-Jeziorna, Gminą Góra Kalwaria, Dzielnicą Wawer m.st. Warszawy i Dzielnicą Wilamów m.st. Warszawy, przy realizacji projektu pn. „Turystyczne zagospodarowanie Doliny Środkowej Wisły zwanej Urzeczem”;

h)      w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowej drogi powiatowej ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Filipowicza  w Otwocku;

i)        20 minut przerwy;

j)        w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Otwocka konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu Miasta Otwocka na rok 2017;

k)      20 minut przerwy;

4.  Sprawozdanie z pracy komisji Rady.

5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka.

6.  Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8.  Zakończenie obrad.