XXVIII sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

27/05/2016 15:30

XXVIII sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się  we wtorek 31 maja 2016 r. o godz. 15 30 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)      w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Otwock na rzecz najemcy;

b)      w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

c)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Otwock na czas określony;

d)     w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Otwocka;

e)      w sprawie przekazania wniosku;

f)       w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Emilii Plater”;

g)      w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „PKP I”;

h)      w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/125/2003 z dnia 09.12.2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

i)        w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/294/2005 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 lipca 2005r  w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Samorządowa” zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Otwocka Nr XXII/221/2000 z dnia 4 lipca 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 177 z 28.08.2001 r. poz. 2852);

j)        w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Nowa Samorządowa”;

k)      w sprawie uchylenia Uchwały Nr  XIII/130/2003 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Karczewska”;

l)        w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą  pn. „Karczewska”;

m)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą  „Obręb 32” dla obszaru  położonego w południowo-zachodniej części miasta Otwocka w obrębie 32;

n)      w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Otwocka  Nr XIII/131/2003 z dnia 9 grudnia 2003r.  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

o)      w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Otwocka  Nr XIII/122/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

p)      w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok;

q)      zmieniającą uchwałę XIX/168/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2016-2022;

r)       w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Otwocka konsultacji społecznych dotyczących ustalenia części wydatków z budżetu Miasta Otwocka na rok 2017;

s)         w sprawie : przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Miasta Otwocka;

4. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miasta Otwocka.

5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka.

6. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8.Zakończenie obrad.