XXVII Sesja Rady Miasta Otwocka w trybie nadzwyczajnym

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

06/03/2020 20:00

XXVII  Sesję Rady Miasta Otwocka w trybie nadzwyczajnym odbędzie się w Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5,
w terminie: 9 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 20.00
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały:
a) w przedmiocie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku (w likwidacji);
b) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok;
c) w przedmiocie zajęcia stanowiska w sprawie przebiegu trasy planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (przebieg korytarzy Drogowych Inwestycji Towarzyszących) na terenie oraz w okolicach miasta Otwockaw związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu dokumentu pn. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL)”.
4. Zakończenie obrad.