XXIX nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

22/06/2016 18:30

XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w czwartek 23 czerwca 2016 r. o godz. 1830w auli Urzędu Miasta Otwocka.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju
  i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących
  w posiadaniu Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
  w Otwocku na lata 2016 – 2020”;
 4. Zapytania i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.