XXIV Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

25/03/2016 14:00

odbędzie się w piątek (25 marca 2016 r.) o godz. 14:00 w auli Urzędu Miasta Otwocka

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Dyskusja i rozpatrzenie projektu uchwały:
    1. w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Otwocka związanych ze skorzystaniem z prawa pierwszeństwa zakupu udziałów Spółki Amest Otwock sp. z.o.o. od Spółki Amest sp. z.o.o.
  4. Zakończenie obrad.