XXI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Rada Miasta

27/01/2016

odbędzie się w czwartek 28 stycznia 2016 r. o godz. 20:00 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Porządek obrad:
 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne niż Miasto Otwock osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
  2. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
  3. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock;
  4. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Otwock, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony.
 4. Zakończenie obrad.