XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta Otwocka

01/10/2019 19:15

XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5

w dniu 03 października 2019 r. o godz. 19.15.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały:
    w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacji będących w posiadaniu Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku na lata 2019-2022.
  4. Zakończenie obrad.