XLIV nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

08/02/2017 12.00

XLIV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w czwartek 9 lutego 2017 roku o godz. 12.00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawidłowości obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie:

        a) wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok,

        b)  zmieniającej uchwałę Nr XLII/322/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2017-2027,

       c)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder”.

        4. Zakończenie obrad.