XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

Autor: Biuro Rady Miasta

18/10/2019

XIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka  odbędzie się w Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5,

w dniu 23 października 2019 r. (środa) o godz. 19.00

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały: w sprawie sposobu interpretacji zapisów uchwały nr XXXIII/239/96 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 września 1996 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Otwock do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „SATER – OTWOCK”.
  4. Zakończenie obrad.