XI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

Autor: Biuro Rady Miasta

21/05/2019 19:00

XI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka:

w miejscu: Aula Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5,

w terminie: 22 maja 2019 r. o godz. 19.00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Otwockiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku zadania własnego Miasta Otwocka dotyczącego budowy, prowadzenia i utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
  4. Zakończenie obrad.