Wznowienie działalności żłobka i przedszkoli wg rygoru sanitarnego od dnia 25 maja 2020 r.

Autor: Administrator serwisu

15/05/2020

Informujemy, że od dnia 25 maja br.  nastąpi uruchamianie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz żłobka, dla których organem prowadzącym jest  miasto Otwock.
Po szczegółowej i wnikliwej analizie dotyczącej sytuacji epidemiologicznej, zapewnienia najbardziej bezpiecznych warunków dzieciom i pracownikom przedszkoli do nauki, opieki, zabawy i pracy, a także biorąc pod uwagę opinię rodziców deklarujących potrzebę opieki nad dzieckiem ze względu na obowiązki zawodowe, zdecydowano o otwarciu placówek oświatowych.

Opracowane procedury bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19 zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, pozwalają na funkcjonowanie małych grup, w których może przebywać max. 12 dzieci tak, aby zapewnić minimalną przestrzeń wynoszącą 4 m² na każde dziecko i opiekuna. Stąd liczba grup proponowanych do otwarcia jest ograniczona z uwagi na działalność przedszkola w trybie reżimu sanitarnego. Niemniej jednak zapewniamy, że w przypadku zgłoszeń rodziców deklarujących potrzebę korzystania z opieki przedszkolnej, będziemy sukcesywnie otwierać kolejne oddziały.

Ponadto informujemy, że wewnętrzne procedury bezpieczeństwa, o których wspomniano wyżej, wskazują jednoznacznie, iż pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci pracowników systemu zdrowia, służb mundurowych, pracownicy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 oraz dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości wykonywania pracy zdalnej. Niniejsza procedura, zawierająca wszystkie zasady organizacji pracy placówki w dobie pandemii, zostanie podana do wiadomości i zastosowania poprzez umieszczenie jej na ich stronach internetowych jednostek oświatowych  oraz Oświaty Miejskiej.