Wyniki realizacji programu "Czyste Powietrze"

Autor: Administrator serwisu

16/01/2023

Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie gmin województwa mazowieckiego — stan na dzień 31.12.2022r.

Powiat

Gmina

Liczba złożonych wniosków

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

 

 

Powiat otwocki

1763

1475

591

9173052,73

Celestynów

196

154

63

1012989,06

Józefów

227

187

82

1098620,7

Karczew

196

168

76

1034783,04

Kołbiel

121

107

41

657727,54

Osieck

71

61

16

197192,41

Otwock

383

313

113

1773684,4

Sobienie Jeziory

133

106

44

932347,45

Wiązowna

436

379

156

2465708,13