WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OTWOCKA POD NAZWĄ „WÓLKA MLĄDZKA – ETAP II” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Autor: Administrator serwisu

09/08/2021

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „Wólka Mlądzka – etap II” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach  od 9 sierpnia 2021 r.  do 3 września  2021 r. Materiały są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.otwock.pl/?bip=1&cid=1047&bsc=N
Termin dyskusji publicznej: 30 sierpnia 2021 r., godz. 16:00. Dyskusja odbędzie się za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Przypominamy, że osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji publicznej i zabraniem głosu, powinny wysłać zgłoszenie do 26 sierpnia 2021 r. do godz. 16:00 na adres planowanie@otwock.pl

Możliwość składania uwag: do 20 września 2021 r. (termin nieprzekraczalny).

Załączniki do pobrania:

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3 - rysunek planu